Synpunkter & klagomål

LFSL strävar efter att upprätthålla en effektiv och smidig kommunikation med föräldrar till barn på skolan. Idéer och förslag från hela skolgemenskapen välkomnas och ger en möjlighet till att förbättra och utveckla vår skola.

I första hand ber vi föräldrarna att vända sig till läraren eller personen i fråga. Lärare, personal och ledning är öppna för att träffas och diskutera alla aspekter av barnens skolgång på LFSL.

När det gäller e-postmeddelanden ska personalen svara inom rimlig tid, ibland krävs dock en längre tid för att ha möjlighet att samla in den information som behövs för att kunna svara.

Enligt skollagen, kapitel 4 – artikel 8, har en tjänst inrättats för att ta emot kommentarer och klagomål, vilka samordnas av Kvalitetsansvarig.
Här är processen att följa vid eventuella klagomål:

Steg 1 – Kontakta personen i fråga
Kontakta direkt den person som berörs av klagomålet genom att be om ett möte eller genom att skicka ett e-postmeddelande.

Steg 2 – Kontakta huvudläraren eller direkt överställd chef
Om det inte finns någon önskan att kontakta personen direkt eller om ingen lösning av problemet gjorts i det första steget, kontakta dennes direkt överställda chef med undantag för lärare på högstadiet och gymnasiet, där huvudläraren ska kontaktas.

Steg 3 – Kontakta ledningen
Om du fortfarande är missnöjd med hur din ärende hanteras, vänligen kontakta rektorn, som kommer att undersöka klagomålen och hålla dig informerad om alla åtgärder som vidtagits.

Steg 4 – Kontakta huvudmannen
Om du fortfarande inte är nöjd kan du kontakta LFSL:s huvudman genom att fylla i formuläret nedan. Vi har en koordinator som hanterar kommentarer och klagomål och som leder processen för frågor till huvudmannen. Koordinatorn sänder vidare förfrågan till rätt avdelning och följer processen för att säkra att den granskas, samt att en plan utvecklas för att hantera de rapporterade problemen vid behov.

När du har skickat in formuläret kommer du att få en bekräftelse på mottagandet. Sedan kommer vi att ge dig ett svar inom två veckor. Ibland kan ett ärende vara komplicerat eller av annan anledning ta längre tid att svara på, om vi behöver mer tid än två veckor meddelar vi dig.

Alla klagomål granskas, följs upp och dokumenteras av koordinatorn för kommentarer och klagomål. Denna person sammanställer en rapport om klagomålens karaktär samt de vidtagna åtgärderna, vilken överlämnas till styrelsen.

Uppgifterna behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR.

För synpunkter och klagomål beträffande skolmåltider, ser vi till att dessa skickas vidare till ansvarig huvudman.

Observera att ingen data sparas eller skickas in förrän du på sista formulärsidan trycker på knappen “Skicka in”.

Formulär för klagomål