Synpunkter & klagomål

LFSL strävar efter att upprätthålla en effektiv och smidig kommunikation med föräldrar till barn på skolan. Idéer och förslag från hela skolgemenskapen välkomnas och ger en möjlighet till att förbättra och utveckla vår skola.

I första hand ber vi föräldrarna att vända sig till läraren eller personen i fråga. Lärare, personal och ledning är öppna för att träffas och diskutera alla aspekter av barnens skolgång på LFSL.

När det gäller e-postmeddelanden ska personalen svara inom rimlig tid, ibland krävs dock en längre tid för att ha möjlighet att samla in den information som behövs för att kunna svara.

Enligt skollagen, kapitel 4 – artikel 8, har en tjänst inrättats för att ta emot kommentarer och klagomål, vilka samordnas av Kvalitetsansvarig.
Här är processen att följa vid eventuella klagomål:

Steg 1 – Kontakta personen i fråga
Kontakta direkt den person som berörs av klagomålet genom att be om ett möte eller genom att skicka ett e-postmeddelande.

Steg 2 – Kontakta huvudläraren eller direkt överställd chef
Om det inte finns någon önskan att kontakta personen direkt eller om ingen lösning av problemet gjorts i det första steget, kontakta dennes direkt överställda chef med undantag för lärare på högstadiet och gymnasiet, där huvudläraren ska kontaktas.

Steg 3 – Kontakta ledningen
Om du fortfarande är missnöjd med hur din ärende hanteras, vänligen kontakta rektorn, som kommer att undersöka klagomålen och hålla dig informerad om alla åtgärder som vidtagits.

Steg 4 – Kontakta kvalitetsansvarig
Om du fortfarande inte är nöjd kan du kontakta LFSL:s Kvalitetsansvarig genom att fylla i formuläret nedan. Kvalitetsansvarig kommer att undersöka ärendet och vid behov utveckla en plan för att hantera de rapporterade problemen.
När du har skickat in formuläret kommer du att få en bekräftelse på mottagandet. Sedan kommer vi att ge dig ett svar inom två veckor. Ibland kan ett ärende vara komplicerat eller av annan anledning ta längre tid att svara på, om vi behöver mer tid än två veckor meddelar vi dig.
Alla klagomål granskas, övervakas och dokumenteras av Kvalitetsansvarig, en rapport om klagomålens karaktär och de vidtagna åtgärderna överlämnas till styrelsen.
Uppgifterna behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR.

För synpunkter och klagomål beträffande Fritids, skolmåltider eller  vaktbolaget, ser vi till att dessa skickas vidare till ansvarig huvudman.

Observera att ingen data sparas eller skickas in förrän du på sista formulärsidan trycker på knappen “Skicka in”.

Formulär för klagomål