LFSL – Information Covid-19

Vänligen se nedan en ny vägledning från Folkhälsomyndigheten

Man rekommenderar att barn och ungdomar med symtom på covid-19 ska testas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och ungdomar som uppvisar symtom på covid-19 ska testas, så att de kan gå tillbaka till skolan snabbare.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan tidigare att barn och ungdomar ska stanna hemma så länge de uppvisar symtom och inte gå tillbaka till skolan förrän två dagar efter att symtomen har försvunnit. Men de nya rekommendationerna säger att barn på élémentaire och på secondaire kan testas om de uppvisar symtom som skulle kunna tyda på covid-19. På så sätt kan de, om de testar negativt och om deras allmänhälsa tillåter det, gå tillbaka till skolan snabbare, även om de har lindriga symtom.

För mer information