LFSL – Ny information COVID-19

Bästa föräldrar, Bästa Elever,

Flera franska skolor i Skandinavien har redan stängt sina dörrar, liksom alla skolor i Frankrike från och med nästa måndag.
Situationen i Stockholm förändras snabbt. På LFSL vet vi att en förälder bär Covid-19, många elever har skickats hem denna vecka med feber, hälsomyndigheterna har begränsat testen, så det är nu omöjligt för oss att veta om eleverna har viruset eller inte.

Skolan vill inte ta några risker och vill begränsa samlingarna, särskilt med de yngsta eleverna som kan bära viruset utan att ha några symptom.
Därför beslutade LFSL:s ledningsgrupp i morse att vidta ytterligare åtgärder som svar på hur situationen utvecklats.

I överenskommelse med den franska ambassaden, AEFE och styrelsen, har Rektorn och Rektorn på förskolan på Lycée Français Saint Louis beslutat, med början måndag 16 mars och på obestämd tid:

  • Stängning av förskolan
  • Distansutbildning för elever från CP till Terminale.

Lokalerna kommer inte längre att vara öppna för eleverna, men personal på grundskolan och gymnasiet kommer att finnas tillgänglig för att säkerställa fortsatt utbildning på distans. Vi vill så långt det är möjligt säkerställa kontinuitet i undervisningen. Personalen kommer att tänka på nya tillvägagångssätt och mer information skickas till er nästa vecka.
Detta nya läge för distansarbete innebär därför att studenter ska vara tillgängliga under dagen och vi råder dem att begränsa sina resor och sammankomster sinsemellan under denna period.

Från en praktisk synvinkel kan föräldrar och elever samla alla sina tillhörigheter från skåpen i skolan idag.
Om detta inte är möjligt, går det att komma på måndag mellan kl. 9-12 för att hämta skolböcker och material.

För att centralisera frågorna kring denna exceptionella situation planerar vi att införa en ny kommunikationsprocess och återkommer till er senare på denna punkt.
Under tiden, tackar vi för er förståelse och håller er fortsatt informerade.

Hälsningar,

Laurent Cantuel, Rektor AEFE
Katarina Koto, Rektor Förskolan