Solidaritetslopp

Som en del av utbildningsplanerna inom hälsa och medborgarskap organiserar LFSL onsdagen den 2 oktober 2019 ett solidaritetslopp till förmån för föreningen Barncancerfonden, en förening för kampen mot barncancer.

Elevernas solidaritetsengagemang:

För att få medel till föreningen “Barncancerfonden” måste eleverna hitta sponsorer bland sina släktingar som kommer att betala en summa enligt antalet varv på 1 km som eleven sprungit på 20 minuter.
Vi kan förvänta oss att eleverna kommer att uppnå, beroende på sin ålder och nivå, mellan 1 och 4 varv på 1 km på 20 minuter.

Betalningen kan göras på Barncancerfondens webbsida på följande länk: Solidaritetslopp LFSL

För varje uppnått varv kan sponsorerna förbinda sig att betala:
20kr, 50kr, 100kr, eller annat …