Studentceremoni 2021

Den 18 juni hade vi den stora glädjen att fira våra studenter i Terminale. Under ceremonin hölls tal till studenterna av rektor Aurélien Loyson, Frankrikes Ambassadör Etienne Le Harivel de Gonneville samt svensk biträdande rektor Rebecca Lemberger. Eleverna mottog sina svenska gymnasiediplom och fick en liten avslutningspresent av LFSL. Därefter följde traditionsenligt utspring på skolgården.

Med anledning av pandemin delade vi i år upp eleverna i tre grupper och hade därmed tre studentceremonier.