Utbildningsdag för delegater

Som en del av utbildningen i medborgarskap, organiserade Lycée Français Saint Louis i Stockholm en utbildningsdag den 12 november för alla delegerade elever från ”6ème” till ”Terminale”.

För att fördjupa sin kunskap om de olika delarna som representeras, är det viktigt att eleverna förstår sin roll och principerna för hur allt fungerar.
För att bli de ska bli fullmäktiga medlemmar i utbildningsgemenskapen, och inte bara ses som samtalspartner, är det viktigt att utbilda och stötta elevdelegaterna.

Delegaterna från “college” och “lycée” åtnjöt under denna speciella dag presentationen av LFSL: s olika tjänster för att bättre förstå skolans funktion. De diskuterade sedan delegatens roll och skälen till att de beslutade att vara delegater. Utbildningen avslutades med en simulering av ett klassråd där varje elev kunde ta en roll och fördjupa honom (henne) själv i detta universum.

Allt detta ägde rum i en vänlig atmosfär där delegaterna från “collège” och “lycée” kunde utbyta tillsammans och lära känna varandra bättre.