100-årsjubileum för vapenvilan

Mellan den 15 och 18 oktober 2018, åkte LFSL:s elever i «3ème» till Frankrike och Belgien för att delta i ett projekt kring 100-årsjubileet för vapenvilan efter första världskriget.

Ett av målen var att utbilda eleverna om en soldats vardag under det här världskriget, oavsett dennes medborgarskap, och inse att alla levde i samma skräck.

I fotspåren och minnena efter ”det stora kriget”, som soldaterna kallade det, upptäckte eleverna först det engelsktalande folkets engagemang genom att besöka Villiers-Bretonneux, där det australiensiska avtrycket är särskilt betydelsefullt.

Ett besök gjordes sedan på de brittiska slagfälten i Somme, som kulminerade i Thiepval Memorial.

I spåren av de franska och tyska soldaterna besökte eleverna Meaux museum för att få en övergripande vision av konflikten för att sedan åka till Verdun och Douaumonts slagfält.

De besökte även Reims och dess katedral, vilken är av stor betydelse och ger en uppfattning om den materiella förstörelsen under detta krig.

Slutligen slutade resan i Bryssel, en plats som genomsyras av den europeiska konstruktionens historia och visar på de europeiska folkens försoning.

Projektet slutade med en minnesceremoni tillsammans med Tyska skolan i aulan på LFSL den 9 november 2018.