Demokrati: Låt oss debattera det!

Onsdagen den 20 oktober hade eleverna i Terminale på LFSL äran och nöjet att diskutera och debattera. Deras samtalspartner? Hélène Conway-Mouret, senator för franska medborgare utomlands, tidigare vice ordförande i senaten (2018–2020), Étienne de Gonneville, Frankrikes ambassadör i Sverige, Katarina Doytchinov, Kultur- och vetenskapsråd vid Frankrikes ambassad i Sverige, Noémie Altschul och Hicham Mokrani, konsulära rådgivare för franska medborgare utomlands.

I närvaro av Aurélien Loyson, rektor för LFSL, deltog alla i olika workshops-debatter, vilket ledde till utbyten som var både motiverade och givande. Ämnena, utformade av sina två historiegeografilärare, fokuserade på viktiga samtida medborgerliga eller geopolitiska frågor:

• Har coronaviruset försvagat våra demokratier?

• Ska kontroversiella statyer tas bort?

• Kan demokratin möta 2000-talets klimatutmaningar?

• Minnen från algerietkriget: oförenliga minnen?

Detta är därför några av de ämnen som först förbereddes i klassen, sedan debatterades av eleverna sinsemellan, innan de slutligen debatterades den 20 oktober i aulan.