Lycée Français Saint Louis nya logga

Vårens ankomst för med sig en vind av nyheter för Lycée Français Saint Louis i Stockholm. LFSL föryngrar sin visuella identitet och lanserar därmed sin nya logotyp och hemsida.

En ek har ersatt Saint Louis kronade huvud i denna nya design, som är modernare och belyser värdena för LFSL: Respekt, välbefinnande och framgång.

Stolt över sin anknytning till Frankrike, vill LFSL med den nya logotypen behålla länken med namnet “Saint Louis”. Från generation till generation är bilden av denna franska kung ofta förknippad med ett ekträd, där han är känd att ha skipat rättvisa på ett rättfärdigt och opartiskt sätt.

Denna förändring syftar också till att ytterligare stärka sin tillhörighet till Sverige och sin status som Svensk Internationell skola. I Sverige är eken emblematisk och ansedd som “trädens konung” respekterat och värdefullt.


På initiativ av Laurent Cantuel, rektor, anordnades en ceremoni kring lanseringen av den nya identiteten. Styrelsens ordförande, Henrik Hansson, samt vice ordförande, Yves Chantereau, övriga styrelseledamöter, föräldrar och personal närvarade vid lanseringen.
David Cvach, Frankrikes Ambassadör i Sverige, hedrade även skolan med sin närvaro och gav ett fint tal om den nya logotypen.

Frankrikes Ambassadör i Stockholm, David Cvach